ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยเรื่อง ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔        

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ อยู่ระหว่างการพิจารณา

ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ เนื่องจาก มีผู้ส่งผลงานเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้การพิจารณาต้องใช้เวลามากกว่าที่กำหนดคาดว่าจะประกาศผลได้ภายในวันที่ 23 ส.ค.2564 ขออภัยเป็นอย่างสูง    

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ กำหนดเวลา:ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔คณะกรรมการตรวจคัดเลือกผลงาน ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ประกาศผลทางเว็บไซต์ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔   หลักเกณฑ์การให้คะแนน ส่งผลงานและติดต่อสอบถาม:สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสมาคมฯเลขที่ ๗๗/๒๐๑-๒๐๒ อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐โทร ๐๙๑-๘๘๓-๖๐๗๖ หรือ E-mail: ssat.2499@hotmail.com ดาวน์โหลด ใบสมัคร

ประกาศสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

The 4th International Conference on Nation-Building

งานสัมมนา International Conference on Nation-Building ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Nation – Building in the Pandemic New Normal” วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์​ www.icnb.co  

1 2 3