Home >
 
 
  • ท่านคิดอย่างไรกับกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ หรือ คตส. มีมติอายัดทรัพย์ของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร และครอบครัว - 47 votes - Date 21 มิ.ย. 2550 10:18
  •  
    | 1 |