ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ กรรมการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็น ICN Board of Directors (Southeast Asia region) 2021-2025 จากสภาการพยาบาลสากล (The International Council of Nurses)